ING. MARTIN UHROVIČ - dávkovací čerpadla - IMU serviceIMU service - ING. MARTIN UHROVIČ, Velkomoravská 120, 69618 LUŽICE, tel.: 603428891, e-mail: info@imu.cz


..... dodáváme dávkovací čerpadla již více než 20 let - dlouhodobá specializace v oblasti dávkování .....


dávkovací čerpadla OBL - přesné a spolehlivé dávkování

dávkovací čerpadla motorová

dávkovací čerpadla elektromotorová

další informace

dávkovací čerpadla solenoidová

dávkovací čerpadla solenoidová

další informace

dávkovací čerpadla peristaltická

hadicová peristaltická čerpadla

další informace

příslušenství dávkovacích čerpadel

příslušenství dávkovacích čerpadel

další informace

díly, armatury a komponenty pro nerezové nádrže

díly a armatury pro nerezové nádrže

další informace


... naše mnohaleté znalosti a zkušenosti v oboru dávkování a komplexní služby spojené s dodávkami dávkovacích čerpadel jsou základem pro současnou i budoucí spokojenost našich zákazníků ...

servis a opravy dávkovacích čerpadel náhradní díly pro dávkovací čerpadla membránové dávkovací čerpadlo série OBL M často kladené otázky o dávkovacích čerpadlech pístové dávkovací čerpadlo OBL série R


>>> vstup na starou verzi webu / old web version <<<

Námi dodávaná dávkovací čerpadla mohou být použita pro čerpání nebo přesné dávkování kapalin a chemikálií např. chlór, koagulant síran hlinitý Al2SO4, koagulant síran železitý Fe2SO4, koagulant chlorid železitý FeCl3, flokulant z práškového nebo tekutého základu různých koncentrací, kyselina sírová H2SO4, louh sodný NaOH, kyselina dusičná HNO3, kyselina solná HCl, kyselina propionová, kyselina mravenčí, desinfekční prostředky (např. Persteril), NaOCl, NaClO2, vápenné mléko CaOH2 a dalších (zde nevyjmenovaných) kapalin. Dodáváme několik materiálových provedení dávkovacích čerpadel, proto každé dávkovací čerpadlo je materiálovým provedením přizpůsobeno dávkované kapalině.

dávkovací čerpadlo OBL série M Dávkovací čerpadla elektromotorová membránová a pístová patří do kategorie čerpadel objemových. Velmi přesného dávkování je dosahováno díky dvoufázovému čerpání kapaliny. V první fázi je otevřen sací ventil a uzavřen výtlačný ventil a proběhne nasávání kapaliny do prostoru čerpací hlavice. V druhé fázi je uzavřen sací ventil a otevřen výtlačný ventil a kapalina je vytlačena membránou nebo pístem do výstupního potrubí. Takto je opakovaně nasáváno a vytlačováno předem definované množství kapaliny a tím je dosahováno velké přesnosti dávkování ve srovnání s čerpadly pracujícími na jiných principech. Nastavení velikosti průtoku je u těchto čerpadel řešeno změnou délky zdvihu pístu nebo membrány (může být kombinováno s použitím frekvenčního měniče pro dosažení většího rozsahu průtoku a možnosti zjednodušeného dálkového ovládání). Pro dálkové nastavování průtoku v rozsahu 0-100% dodáváme tato čerpadla vybavená servoovládáním regulace průtoku se vstupními signály 4-20mA, 20-4mA, 0-10V, pulsně, RS485 a Profibus. Námi dodávané dávkovací čerpadla elektromotorová jsou koncepce elektromotor - převodovka - čerpací hlavice. Tato koncepce je vhodná pro průmyslová dávkovací čerpadla od kterých je vyžadována delší životnost a provozní spolehlivost. Výrobce OBL metering pumps, kterého zastupujeme v ČR vyrábí různá provedení dávkovacích čerpadel: membránová mechanická, membránová hydraulická a pístová. Dávkovací čerpadla mohou být se sacím pohybem pružinou nebo pohonem (API675).

dávkovací čerpadlo membránové solenoidové Dávkovací čerpadla solenoidová jsou jednodušší verzí membránových čerpadel. Dávkování kapaliny probíhá pomocí dvoufázového čerpání kapaliny. V sací fázi je otevřen sací ventil a uzavřen výtlačný ventil a proběhne nasávání kapaliny do prostoru čerpací hlavice přitažením membrány elektromagnetickou cívkou. Ve výtlačné fázi je uzavřen sací ventil a otevřen výtlačný ventil a kapalina je vytlačena uvolněnou membránou do výstupního hadičky. Takto je opakovaně nasáváno a vytlačováno předem definované množství kapaliny. Nastavení velikosti průtoku je u těchto čerpadel řešeno změnou frekvence zdvihů membrány (od 0 do cca 120 zdvihů/minutu). Dodáváme solenoidová dávkovací čerpadla s nastavením dávky ručně, pomocí vstupního signálu 4-20mA, pulsně nebo pomocí např. pH sondy připojené přímo na vstup čerpadla. Tato čerpadla jsou vhodná pro jednodušší aplikace bez zvýšených nároků robustnost provedení.
IMU service - Ing. Martin Uhrovič

dávkovací čerpadla membránová a pístová
dávkovací čerpadla membránová solenoidová
dávkovací čerpadla peristaltická
příslušenství dávkovacích čerpadel
díly nerezových nádrží
dávkovací čerpadla membránová OBL řady XRN a XLB
dávkovací čerpadlo membránové OBL XLB
dávkovací čerpadlo membránové OBL XRN
dávkovací čerpadla mebránová OBL řady M a ML
dávkovací čerpadlo membránové OBL ML
dávkovací čerpadlo membránové OBL M
dávkovací čerpadla pístová OBL řady R a L
dávkovací čerpadlo OBL L
dávkovací čerpadlo OBL R
charakteristika firmy
dávkovací čerpadlo OBL
dávkovací čerpadla OBL
dávkovací čerpadla - foto