navštivte novou verzi naší webové prezentace / visit the new version of our website:

davkovaci-cerpadla.imu.cz


přejít >>>zpět na vstupní stránku
dávkovací čerpadlo OBL
dávkovací čerpadla OBL
příslušenství k dávkovacím čerpadlům
komponenty pro nerezové a plastové nádrže
adresa, telefon, e-mail
fotogalerie dodaných čerpadelBezpečnost provozování dávkovacích čerpadel


Dávkovací čerpadla jsou často používána k dávkování velmi agresivních kapalin. Kyseliny, zásady a jiné kapaliny patří mezí zdraví a život ohrožující látky. Úniky těchto látek do volného prostoru představují riziko pro obsluhu dávkovacích čerpadel, přítomné osoby a případně ekologickou zátěž při nezachycení úniku do okolí. Z těchto důvodů bývají dávkovací čerpadla spolu se zásobními nádržemi instalována nad záchytnými vanami. I přes tyto bezpečnostní opatření může v některých případech dojít k úniku chemikálií mimo záchytné vany. Rizikové oblasti jsou především další části výstupního potrubí od dávkovacího čerpadla při zvýšení tlaku v tomto potrubí nad povolenou mez.


Dávkovací čerpadla motorová pracují na objemovém principu. Při sací fázi nasají a následně při výtlačné fázi vytlačí množství kapaliny určené objemem vytvořeným uvnitř dávkovací hlavy při pohybu membrány nebo pístu. Tento objem je nezávislý a stále stejný i při různém protitlaku ve výstupní větvi čerpadla. Elektromotorová dávkovací čerpadla s hydraulickým přenosem pohybu na membránu mají zabudován pojistný ventil v olejovém okruhu čerpadla, který při překročení nastavené hodnoty zamezí dalšímu zvyšování tlaku ve výstupním potrubí dávkovacího čerpadla. Elektromotorová čerpadla s mechanickým pohonem mebrány nebo pístu nebývají vybaveny vnitřním pojistným mechanismem proti zvýšení tlaku nad povolenou úroveň. Taková čerpadla a potrubní systém je potřeba chránit proti neočekávanému zvýšení tlaku (např. uzavřením kulového ventilu, ucpáním nebo zborcením potrubí) pojistným ventilem instalovaným za dávkovacím čerpadlem.

schéma instalace pojistného ventilu dávkovacího čerpadla

Pojistný ventil je nutno instalovat za dávkovací čerpadlo před další uzavírací prvky a co nejblíže čerpadlu. Pokračování odbočky za pojistným ventilem je svedeno zpět do zásobní nádrže tak, aby v případě přepouštění dávkované kapaliny pojistným ventilem docházelo pouze k cirkulaci z a do zásobní nádrže. Při volbě pojistného ventilu je potřeba zohlednit následující:

1. Přepouštěcí tlak musí být nejbližší nižší než maximální povolený tlak nejslabší části (dávkovací čerpadlo, výstupní potrubí, kulový ventil nebo další použitý prvek).
2. Konstrukční materiál musí být chemicky odolný dávkované kapalině. K dispozici jsou pojistné ventily nerezové nebo pojistné ventily plastové.
3. Ventil musí být dostatečně průchodný. Je třeba zohlednit, že dávkovací čerpadlo pracuje v cyklech sání/výtlak. Tj. ve výtlačné fází je okamžitý průtok větší než hodnota nastavení čerpadla v l/h.

ukázka instalace pojistného ventilu dávkovacího čerpadla
>>> podrobnější informace o dávkovacích čerpadlech OBL <<<


IMU service - Ing. Martin Uhrovič

dávkovací čerpadla membránová a pístová
dávkovací čerpadla membránová solenoidová
dávkovací čerpadla peristaltická
příslušenství dávkovacích čerpadel
díly nerezových nádrží
dávkovací čerpadla membránová OBL řady XRN a XLB
dávkovací čerpadlo membránové OBL XLB
dávkovací čerpadlo membránové OBL XRN
dávkovací čerpadla mebránová OBL řady M a ML
dávkovací čerpadlo membránové OBL ML
dávkovací čerpadlo membránové OBL M
dávkovací čerpadla pístová OBL řady R a L
dávkovací čerpadlo OBL L
dávkovací čerpadlo OBL R
charakteristika firmy
dávkovací čerpadlo OBL
dávkovací čerpadla OBL
bezpečnost provozování dávkovacích čerpadel
dávkovací čerpadla - foto
dávkovací čerpadla OBL před expedicí
dávkovací čerpadla OBL série RBB, zemědělství
dávkovací čerpadla OBL série MRB, úprava povrchových vod
dávkovací čerpadla OBL série MD, teplárenství
dávkovací čerpadlo OBL série MRB, provedení pro vysokoviskozní kapaliny, potravinářství
dávkovací čerpadla OBL série MC a MB, čistírny odpadních vod, pro koagulant a flokulant
dávkovací čerpadlo OBL série LK se servoovládáním
dávkovací čerpadla OBL pístové, potravinářství
dávkovací čerpadla OBL série MC, výroba krmiv - rostlinný olej
dávkovací čerpadla OBL série RB, chemický průmysl
dávkovací čerpadlo OBL série XR, textilní průmysl
dávkovací čerpadla OBL série MB, čistírny odpadních vod, koagulant a flokulant
dávkovací čerpadla OBL série MRD, potravinářství, kyseliny
dávkovací čerpadlo OBL série XL, čistírny odpadních vod, koagulant
dávkovací čerpadlo OBL série MD, dávkování lepidla
dávkovací čerpadla OBL série RB, chemická úprava kotelní vody
dávkovací čerpadlo OBL série MD se servoovládáním, průmysl stavebních hmot
dávkovací čerpadla OBL série MD, dávkování protiprašného roztoku - expedice uhlí
dávkovací čerpadla pístová OBL před expedicí
dávkovací čerpadla OBL série MC, čistírny odpadních vod, aktivační činidla
e-shop IMU service